Panevėžio būstas Panevėžio būstas

Panevėžio būstas Panevėžio būstas

Panevėžio būstas Panevėžio būstas

Rinkliavos dydžiai

Rinkliavos tarifai už automobilių stovėjimo laiką mokamose vietose automobiliams statyti Panevėžio mieste yra tokie:

Nustatomi šie vietinių rinkliavų dydžiai pagal vietinės rinkliavos zonas:

1. už automobilio stovėjimą dvidešimt minučių raudonojoje zonoje – 0,20 Eur;

už kiekvienas papildomas dešimt minučių automobiliui stovint daugiau kaip dvidešimt minučių (mokant iš karto) raudonojoje zonoje – 0,10 Eur;  

2. už automobilio stovėjimą ne daugiau kaip vieną valandą žaliojoje zonoje – 0,30 Eur;

kiekvienas papildomas dvidešimt minučių automobiliui stovint daugiau kaip vieną valandą (mokant iš karto) žaliojoje zonoje – 0,10 Eur;

3. už automobilio stovėjimą, nepriklausomai nuo tą dieną stovėto laiko, sumokant per 20 darbo dienų nuo išvykimo iš mokėjimo vietos:

raudonojoje zonoje – 10 (dešimt) Eur;

žaliojoje zonoje – 6 (šeši) Eur;

4. už nuolatinį bilietą vienam automobiliui stovėti mokamose stovėjimo vietose vieną mėnesį:

raudonojoje zonoje – 40 (keturiasdešimt) Eur;

žaliojoje zonoje – 23 (dvidešimt trys) Eur;

5. už nuolatinį bilietą vienam automobiliui stovėti mokamose stovėjimo vietose šešis mėnesius:

raudonojoje zonoje – 200 (du šimtai) Eur;

žaliojoje zonoje – 110 (vienas šimtas dešimt) Eur;

6. už nuolatinį bilietą vienam automobiliui stovėti mokamose stovėjimo vietose dvylika mėnesių:

raudonojoje zonoje – 380 (trys šimtai aštuoniasdešimt) Eur;

žaliojoje zonoje – 203 (du šimtai trys) Eur;

7. už juridinio asmens rezervuotą automobilio stovėjimo vietą mokamoje aikštelėje ar gatvėje vienam mėnesiui:

raudonojoje zonoje – 52 (penkiasdešimt du) Eur;

žaliojoje zonoje – 29 (dvidešimt devyni) Eur;

8. už juridinio asmens rezervuotą automobilio stovėjimo vietą prie įmonės ar įstaigos vienam mėnesiui (nemokamose automobilių stovėjimo vietose) – 29 (dvidešimt devyni) Eur;

9. valstybės ir Savivaldybės biudžetų išlaikomoms įmonėms, įstaigoms ir organizacijoms už rezervuotą joms priklausančio automobilio stovėjimo vietą vienam mėnesiui:

raudonojoje zonoje – 14 (keturiolika) Eur;

žaliojoje zonoje – 7,20 (septyni eurai 20 ct) Eur;

10. už kriminalinę žvalgybą vykdančių institucijų (subjektų) ir Lietuvos Respublikos prokuratūros tarnybinių automobilių nuolatinį bilietą vienam automobiliui stovėti raudonojoje ir žaliojoje zonose esančiose mokamose automobilių stovėjimo vietose dvylika mėnesių (5 priedas) – 40 (keturiasdešimt) Eur;

11. už duomenų pakeitimą galiojančiame nuolatiniame biliete, gyventojų ir komercinių patalpų savininko (valdytojo) leidime, rezervavimo vietą nurodančiame leidime ir nuolatinio bilieto ar leidimo statyti automobilius rezervuotose stovėjimo vietose bei gyventojų ir komercinių patalpų savininko (valdytojo) leidimo dublikato išdavimą – 2 (du) Eur;

12. už elektromobilio elektroninį nuolatinį bilietą vienam automobiliui stovėti visose mokamose stovėjimo vietose dvylika mėnesių (šių nuostatų VII skyriuje nustatyta tvarka) – 0 Eur (nemokamai). Nuolatinis elektroninis bilietas elektromobilių valdytojams išduodamas pateikus prašymą ir automobilio registracijos liudijimą. Hibridinių automobilių valdytojams nuolatiniai bilietai neišduodami;

13. sumokėjus vietinę rinkliavą už stovėjimą raudonojoje zonoje, automobilį galima statyti ir žaliojoje zonoje; sumokėjus vietinę rinkliavą už stovėjimą žaliojoje zonoje, automobilį galima statyti tik žaliojoje zonoje. 

 ÂÂ14. už automobilio valdytojo (vairuotojo), deklaravusio gyvenamąją vietą gyvenamojoje patalpoje (bute), esančioje apmokestintoje daugiabučio gyvenamojo namo teritorijoje, kurioje galioja gyventojams išduodami leidimai statyti automobilius mokamose automobilių stovėjimo vietose (toliau – gyventojo leidimas), pirmojo automobilio stovėjimą:

raudonojoje zonoje – 10 (dešimt) Eur per metus;

žaliojoje zonoje – 5 (penki) Eur per metus;

15. už automobilio valdytojo (vairuotojo), deklaravusio gyvenamąją vietą gyvenamojoje patalpoje (bute), esančioje apmokestintoje daugiabučio gyvenamojo namo teritorijoje, kurioje galioja gyventojams išduodami leidimai statyti automobilius mokamose automobilių stovėjimo vietose, ir turinčio gyventojo leidimą, antrojo automobilio stovėjimą daugiabučio gyvenamojo namo teritorijoje:

raudonojoje zonoje – 40 (keturiasdešimt) Eur per metus;

žaliojoje zonoje – 20 (dvidešimt) Eur per metus;

16. už automobilio valdytojo (vairuotojo), turinčio rinkliavos operatoriaus išduotą komercinių patalpų savininko (valdytojo) leidimą, automobilio stovėjimą apmokestintoje daugiabučio gyvenamojo namo teritorijoje:

raudonojoje zonoje – 20 (dvidešimt) Eur per mėnesį;

žaliojoje zonoje – 10 (dešimt) Eur per mėnesį.

Rinkliava sumokama į UAB „Panevėžio būstas“ atsiskaitomąją sąskaitą Nr. LT427181500015467947 AB Šiaulių bankas.

Mokant už nuolatinį bilietą, būtina nurodyti automobilio valstybinį numerį ir datą, nuo kurios įsigalios nuolatinis bilietas.


UAB "Panevėžio būstas"
Kodas: 147146333
PVM kodas: LT471463314
Marijonų g. 36 - 3, Panevėžys
Tel./faksas 8 45 465907
El.paštas: panbustas@panbustas.lt

Darbo laikas

I -V   8.00 - 16.45 val.
V      8.00 - 15.30 val.
Pietūs:   12.00 - 12.30 val.

Avarinė tarnyba

Tarnyba iškviečiama: 8-45 46 58 21

Darbo laikas: I - VII 8.00 - 20.00