Panevėžio būstas Panevėžio būstas

Panevėžio būstas Panevėžio būstas

Panevėžio būstas Panevėžio būstas

Veikla ir tikslai

Uždaroji akcinė bendrovė ,,Panevėžio būstas“ įsteigta 1991 m. sausio 28 d. Bendrovė veikia vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu, kitais Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais ir įstatais.

 veikla

Šiems darbams bendrovė yra atestuota – daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų priežiūros administravimo atestatas Nr.055, išduotas LR Aplinkos ministerijos.

Vykdydama energetinių įrenginių eksploataciją, bendrovė yra įgijusi atestatą Nr. T-0087 eksploatuoti šilumos įrenginius ir turbinas bei elektros įrenginius, atestatas Nr. E-0211. Atestatai išduoti LR valstybinės energetikos inspekcijos prie Ūkio ministerijos.

Vykdydama savo pagrindines funkcijas, bendrovė administruoja daugiabučius namus, kuriuose neįsteigta daugiabučio namo savininkų bendrija arba nesudaryta jungtinės veiklos sutartis ir pagal sutartis su daugiabučių namų savininkų bendrijomis bei jungtinės veiklos sutarčių dalyviais teikia šias paslaugas : bendrojo naudojimo objektuose atlieka periodines apžiūras, vykdo nuolatinius stebėjimus, organizuoja ir vykdo nuolatinę techninę priežiūrą – užtikrina pagrindinių namo konstrukcijų (sienų, stogo, pamatų, laiptų, balkonų) mechaninį patvarumą bei saugų bendrojo naudojimo inžinerinės įrangos (elektros, šildymo, karšto ir šalto vandens, nuotekų ) naudojimą, butų savininkams skaičiuoja ir renka įvairius mokesčius, tvarko bendrijų buhalteriją.

UAB "Panevėžio būstas"
Kodas: 147146333
PVM kodas: LT471463314
Marijonų g. 36 - 3, Panevėžys
Tel./faksas 8 45 465907
El.paštas: panbustas@panbustas.lt

Darbo laikas

I -V   8.00 - 16.45 val.
V      8.00 - 15.30 val.
Pietūs:   12.00 - 12.30 val.

Avarinė tarnyba

Tarnyba iškviečiama: 8-45 46 58 21

Darbo laikas: I - VII 8.00 - 20.00